Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

akukugrucha
1171 795f
Reposted fromtichga tichga viaiwannabeyour iwannabeyour
akukugrucha
8332 7573 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiwannabeyour iwannabeyour
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawitchbitch witchbitch
akukugrucha
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

August 08 2017

akukugrucha

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaNoemiJustine NoemiJustine
akukugrucha
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaNoemiJustine NoemiJustine
akukugrucha

March 16 2018

akukugrucha
1171 795f
Reposted fromtichga tichga viaiwannabeyour iwannabeyour
akukugrucha
8332 7573 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiwannabeyour iwannabeyour
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawitchbitch witchbitch
akukugrucha
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

August 08 2017

akukugrucha

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaNoemiJustine NoemiJustine
akukugrucha
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaNoemiJustine NoemiJustine

March 16 2018

akukugrucha
1171 795f
Reposted fromtichga tichga viaiwannabeyour iwannabeyour
akukugrucha
8332 7573 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiwannabeyour iwannabeyour
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawitchbitch witchbitch
akukugrucha
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

August 08 2017

akukugrucha

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaNoemiJustine NoemiJustine

March 16 2018

7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawitchbitch witchbitch
akukugrucha
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl