Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

akukugrucha
8000 03ae 500
akukugrucha
Wydaje nam się, że na świecie jest tylko jedna osoba, którą możemy kochać. A później spotykamy kogoś innego i dziwimy się, że kiedyś tak myśleliśmy.
— Greys Anatomy
akukugrucha
Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
Reposted fromlabellavita labellavita vialagabugu lagabugu
akukugrucha
4520 b02f 500
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza vianewnightmare newnightmare
akukugrucha
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viacooffee cooffee
akukugrucha
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"

May 19 2015

akukugrucha
2546 02af 500
Reposted fromsoadysta soadysta viaterriblelove terriblelove
akukugrucha
Najtrudniej jest wtedy, kiedy na głodzie bliskości, szukamy czegoś (zazwyczaj byle czegoś), co nam tę bliskość zastąpi, tak jak zupka chińska stłumi głód, nie odżywając przy tym organizmu.
Chcę bliżej - Krótki poradnik jak ogarnąć życie
akukugrucha
2611 3640
Reposted fromkotowate kotowate vianowelovestory nowelovestory
akukugrucha
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis vianowelovestory nowelovestory
akukugrucha
Czasem jak wdepniesz w dołek to kopiesz jeszcze większy. Żyjemy w błędnym kole, które ma swe zakręty.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

May 18 2015

akukugrucha
Cokolwiek by się działo, trzeba żyć.
— Magdalena Kordel
akukugrucha
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
akukugrucha
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
akukugrucha
6087 2aef
Reposted frommysli mysli viacytaty cytaty
akukugrucha
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viapoetabezdomny poetabezdomny
akukugrucha
2392 d425
akukugrucha
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
akukugrucha
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl